Digital pH meter เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ

รายละเอียด

1

Digital pH meter เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ

เครื่องมือขนาดเล็ก สามารถวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ได้รวดเร็ว แม่นยำ แสดงผลบนหน้าจอ

ความละเอียด ระดับ 0.1 ช่วงการอ่านค่า 0.0 – 14.0

มีถ่านในเครื่อง พร้อมทำงาน มีกล่องใส่ คู่มือ และการทำ Calibration

***ไม่ควรสัมผัสหัวเซนเซอร์ ใช้น้ำสะอาดในการล้าง***

การใช้งาน สำหรับ บ่อน้ำ เลี้ยงปลา ปลาสวยงาม  กุ้ง พืชผัก ผักไฮโดร ผักไฮโดรโปรนิกส์
ทดสอบเครื่องกรองน้ำ น้ำขวด น้ำกิน น้ำใช้ น้ำบาดาล น้ำฝน

ลดราคาพิเศษ ราคา 380 บาท  เท่านั้น !! ส่งฟรี

สอบถามเพิ่มเติม และ รายละเอียดสั่งซื้อ

คุณวสันต์ 089-774-9765 (DTAC)
LINE ID : @wvx1566a