Digital TDS meter เครื่องทดสอบคุณภาพของน้ำ

รายละเอียด

2

Digital TDS meter เครื่องทดสอบคุณภาพของน้ำ

เครื่องมือขนาดเล็ก ได้รวดเร็ว แม่นยำ แสดงผลบนหน้าจอ

ความละเอียด ระดับ +/- 2% ช่วงการอ่านค่า 0 – 9990 ppm (mg/L)

วัดอุณหภูมิได้ 0 -99 C

มีถ่านในเครื่อง พร้อมทำงาน มีซองหนังสีดำ

การใช้งาน สำหรับ บ่อน้ำ เลี้ยงปลา ปลาสวยงาม  กุ้ง พืชผัก ผักไฮโดร ผักไฮโดรโปรนิกส์

ทดสอบเครื่องกรองน้ำ น้ำขวด น้ำกิน น้ำใช้ น้ำบาดาล น้ำฝน

ลดราคาพิเศษ ราคา 280 บาท  เท่านั้น !! ส่งฟรี

สอบถามเพิ่มเติม และ รายละเอียดสั่งซื้อ

คุณวสันต์ 089-774-9765 (DTAC)
LINE ID : @wvx1566a

3