TN-010 เฟืองขบ M1/20ฟัน, 100ฟัน  ความหนาเฟือง 6.5มิล เส้นผ่าศูนย์กลางเฟือง 102มิล  บ่าดุมโต 40มิล, ความหนาเฟืองรวมดุม 15มิล

รายละเอียด

เฟืองขบ M1/20ฟัน, 100ฟัน  ความหนาเฟือง 6.5มิล เส้นผ่าศูนย์กลางเฟือง 102มิล  บ่าดุมโต 40มิล, ความหนาเฟืองรวมดุม 15มิล

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “TN-010 เฟืองขบ M1/20ฟัน, 100ฟัน  ความหนาเฟือง 6.5มิล เส้นผ่าศูนย์กลางเฟือง 102มิล  บ่าดุมโต 40มิล, ความหนาเฟืองรวมดุม 15มิล”